Quy trình sản xuấtGiai đoạn 1: Extruction
Xem thêm


Giai đoạn 2: Weaving
Xem thêm


Giai đoạn 3: Cylinder
Xem thêm


Giai đoạn 4: BOPP Printed
Xem thêm


Giai đoạn 5: Lamination
Xem thêm


Giai đoạn 6: Cutting
Xem thêm


Giai đoạn 7: Sewing
Xem thêm


Giai đoạn 8: PP Webbing
Xem thêm


Giai đoạn 9: Handle Weaving
Xem thêm


Giai đoạn 10: Packing
Xem thêm


Giai đoạn 11: Delivery
Xem thêm