Quy trình sản xuất

Extruction


Xem thêm
Weaving


Xem thêm
Cylinder


Xem thêm
BOPP Printed


Xem thêm
Lamination


Xem thêm
Cutting


Xem thêm
Sewing


Xem thêm
PP Webbing


Xem thêm
Handle Weaving


Xem thêm
Packing


Xem thêm
Delivery


Xem thêm